top of page

Theorie opleiding :  

Beperkt of Algemeen Stuurbrevet ?

                       ( Afb. :  oud stuurbrevet )                                                               ( Afb. :    nieuw model ) 

Theorie groepsopleiding 2018 :

Last up-date :  -- /-- /--

SPOEDCURSUS Weekend 09.00 u.-18.00 u.

                       Cursus :                                              Beschikbare data :                           Prijs :      Locatie : Max. Vrij :      Inschrijven :

enkel Beperkt Stuurbrevet
Zat. 22 Sept. 2018
75 € p.p.
Deinze
-
-
Afgesloten
aanvullend Algemeen Stuurbrevet
Zondag 23 Sept. 2018
75 € p.p.
Deinze
-
-
Afgesloten
Beperkt + Algemeen Stuurbrevet
Zat. / Zond. 22 + 23 Sept. 2018
125 € p.p.
Deinze
-
-
Afgesloten

Opm: De uitnodiging tot deelname aan de cursus wordt enkele dagen op voorhand verstuurd per E-mail.

enkel Beperkt Stuurbrevet
Zat. 20 Okt. 2018
75 € p.p.
Deinze
-
-
Afgesloten
aanvullend Algemeen Stuurbrevet
Zond. 21 Okt. 2018
75 € p.p.
Deinze
-
-
Afgesloten
Beperkt + Algemeen Stuurbrevet
Zat. / Zond. 20 + 21 Okt. 2018
125 € p.p.
Deinze
-
-
Afgesloten
Avondopleidingen ( 5x ) 18.30 u.- 22.00 u.

                       Cursus :                                              Beschikbare data :                           Prijs :      Locatie : Max. Vrij :      Inschrijven :

enkel Beperkt Stuurbrevet
in constructie
-
-
-
-
-
aanvullend Algemeen Stuurbrevet
in constructie
-
-
-
-
-
Beperkt + Algemeen Stuurbrevet
in constructie
-
-
-
-
-

Nog géén theorie & praktijk afgelegd ? Kies voor onze voordelige zomeractie : "Combi-opleiding"

Faq & info over (theorie) stuurbrevet ?

Beschrijving en definitie van het Belgisch stuurbrevet :  

 

In België hebben we 2 stuurbrevetten : Beperkt en (aanvullend) Algemeen stuurbrevet.

Kan uw boot sneller dan 20 km/u. of is de lengte langer dan 15 meter, dan zal u verplicht een Stuurbrevet nodig hebben. De min. leeftijd voor een deelname aan de theoriecursus is 18 Jaar.

Beperkt Stuurbrevet : Is geldig voor kanalen en binnenwateren en binnenland.

(Uitgezonderd : beneden Zeeschelde & Kan. Gent-Terneuzen)

Algemeen Stuurbrevet : (aanvullend) :  Is geldig voor ALLE bevaarbare waterwegen in België. Voor de kust en zeewateren is (tot op heden) is nog géén brevet vereist, nochtans kunt de vrijwillige opleiding "Yachtman" volgen.

 

Hoe moet ik mij voorbereiden op het overheidsexamen ? :  

De examens zijn de laatste jaren aanzienlijker moeilijker geworden sedert de invoering van het ICC (Internationaal Vaarbewijs).

Men moet een voldoende aantal punten per hoofdstuk behalen en dat heeft de doorslag op uw volledige slaagkans van uw afgelegde examen. Indien u bv. een ruime score behaalde bij enkele hoofdstukken en een onvoldoende bij één enkel hoofdstuk dan bent u helaas niet geslaagd !  Vaarschoolleie helpt uw slaagkansen aanzienlijk te vergroten, aangezien wij constant feed-backen met onze ex-cursisten over de gevraagde onderwerpen. Sedert 2015 worden de examenvragen namelijk niet meer openbaar vrijgegeven.

Het is dus perfect mogelijk : Ofwel een overheidsexamen enkel Beperkt af te leggen of beide examens in 1 maal.

U kunt dus ook bv. achteraf uw (aanvullend) Algemeen extra afleggen.

 

Welk lesboek gebruiken jullie ?

 

Wij gebruiken enkel het lesboek : Leidraad voor het stuurbrevet ( 8ste druk) Het 1ste deel behandeld de lesmaterie BEPERKT stuurbrevet en het 2e deel het aanvullende gedeelte ALGEMEEN stuurbrevet. Het lesboek omvat dus de volledige cursus Beperkt + aanvullend Algemeen Stuurbrevet. U kunt dit apart verkrijgen, of mee bestellen op uw bestelling (via het online formulier.) Aankoopprijs = 30 € ( + eventuele verzendkosten  6 €)

Het boek kunt u ook eventueel apart verkrijgen, door ons een E-mail te versturen met uw verzoek.

Waar kan ik het overheidsexamen stuurbrevet afleggen ?

 

Vanaf 01.01.2015, worden de examens elektronisch (per PC) afgenomen. Er zijn 3 locatie's :

Berchem : 8 Pc's (Antwerpen)  Oostende  : 8 Pc's  en Brussel : 20 Pc's. 

Hoe schrijf ik mij in, voor het overheidsexamen stuurbrevet ?

 

U ontvangt na uw inschrijving voor onze theoriecursus, een duidelijk stappenplan. Daarin staan duidelijke instructie's hoe u zich online ( met uw ID-Card) kunt inschrijven en uw gewenste locatie en data kunt kiezen. Indien er iets onduidelijk mocht zijn, dan kunt  u steeds terecht voor advies bij uw theorie instructeur.

Klik  hier voor een vb uitnodiging voor een examendag examenlocatie Berchem (Antwerpen) 

Hoe verloopt een overheidsexamen stuurbrevet ?

Momenteel zijn er 20 vragen Beperkt stuurbrevet + 20 vragen Algemeen stuurbrevet.  Opgelet , u dient min. 60 % te behalen op beide gedeelten BS/AS  ( maar zeker 50 % op ieder onderdeel ! ) Let op ! Indien u niet slaagt in een apart onderdeel, bent u gezakt in uw totale einduitslag ! U kunt dus ofwel theorie deel B.S. alleen doen , of allebeide dus : Theorie B.S + aanvullend A.S

(Indien u slechts slaagt voor 1 gedeelte (ipv alle 2) dan krijgt u een vrijstelling voor het geslaagde gedeelte ) Indien u fout antwoord, wordt u dit niet meer aangerekend in (negatieve)  - punten.

U ontvangt ook in tegenstelling tot vroeger, direct uw uitslag na het theorie examen. Dit spaart u dus zeker 3 a 4 weken uit, in uw totale aanvraagperiode voor uw stuurbreve ! 

Klik hier voor een vb van een uitslag van een examen.

Hoe zien de examenvragen eruit ? 

Sedert 2015 worden de vragen en antwoorden niet meer openbaar gemaakt. Toch mag men zich baseren op de examens die de vorige jaren zijn uitgeschreven. Hierbij kunt u een eerste indruk krijgen van gestelde vragen en antwoorden :  klik op de data :

 

Examen : Beperkt en Algemeen Stuurbrevet Mei 2012

Examen : Beperkt en Algemeen Stuurbrevet Maart 2013

Examen : Beperkt en Algemeen Stuurbrevet Mei 2013

Examen : Beperkt en Algemeen Stuurbrevet Febr. 2014

Examen : Beperkt en Algemeen Stuurbrevet Mei 2014

Heb ik aanzienlijke slaagkansen, met het volgen van jullie theoriecursus ?

Hou rekening met het feit, dat de examens de laatste tijd aanzienlijk moeilijker geworden zijn. Een theoriecursus volgen verhoogt uw kansen merkbaar.  Daarom vragen we ook altijd aan onze cursisten om thuis nogmaals de vragen extra op te lossen in het lesboek + een GRATIS website-simulator waar u online kan oefenen ( daar staan ongeveer +/- 800 vragen op ) Indien u deze 3 adviezen opvolgt is uw slaagkans toch meer dan 80 %.

( Kijkt u ook even naar onze reacties van onze ex-cursisten : klik hier )

Tip : Indien de volledige cursus te zwaar is voor u, kunt u steeds enkel het examen Beperkt stuurbrevet afleggen en daarna het aanvullend Algemeen stuurbrevet. U gaat dan eigenlijk 2 X het examen afleggen, eerst Beperkt en daarna Algemeen. Vroeger werd dit niet zo veel gedaan, maar tegenwoordig merken we die nieuwe tendens wel op...

VB: Indien u slaagt in het gedeelte Beperkt, dan kunt u wel reeds varen op de binnenwateren. Omgekeerd niet ! Indien u niet slaagt voor Beperkt maar wel enkel voor aanvullend Algemeen, dan kunt u voorlopig nog niet varen.

U moet dus terug examen afleggen om het gedeelte Beperkt te behalen. (U krijgt wel een vrijstelling voor het gedeelte aanvullend Algemeen indien u daar geslaagd voor was.)

 

Wat is een single handed passer en Bretoense plotter ?  

 

Deze navigatie hulpmiddelen zijn onmisbaar bij het uitrekenen van een koersnavigatie. Bv op een zeekaart. Aangezien u tijdens uw examens aanvullend Algemeen Stuurbrevet deze NIET moogt gebruiken, maken ze dus ook géén verplicht onderdeel van onze theoriecursus. Voor onze cursisten die interesse hebben tijdens de theoriecursus wordt wel uitgelegd hoe men er mee omgaat in de praktijk en op de zeekaart. Concreet, hoeft u deze extra navigatiemiddelen niet aan te kopen om te slagen in uw examen aanvullend Algemeen Stuurbrevet. (Indien u dit toch wenst, kunnen wij deze voor u bestellen op verzoek.)

 

Wat is een ICC en hoe bekom ik het ? :

 

 

Een ICC is een Internationaal (Europees) Stuurbrevet. U hoeft er géén extra examens voor te doen. Iedereen die een Belgisch Stuurbrevet bezit en Belg is, kan dit bekomen. Een ICC kan u NIET aanvragen bij onze vaarschool. Daarvoor kunnen we rekenen op de service, van onze 2  Federatie's :  U hebt 2 mogelijkheden:

U doet uw aanvraag bij de VYF ( Vlaamse Yachting Federatie )     klik  hier voor uw aanvraag. 

U doet uw aanvraag bij de VPF ( Vlaamse Plezievaart Federatie)  klik hier voor uw aanvraag.

Allebeide zijn ze gemachtigd om u een ICC af te leveren. U kunt meer info verkrijgen via hun website's.

Wat is een RYA opleiding, en waarom bieden jullie deze niet aan ? 

 

RYA opleidingen zijn vooral gericht op buitenlandse (commercieële) brevetten. Iemand die bv. met een groot yacht wilt varen in Dubaï zal beter af zijn met een RYA brevet. In Europa en in de Benelux zijn we beter af met een Belgisch Stuurbrevet en een ICC (Geldig in gans Europa)  Let op !  Wij moeten u inlichten dat wanneer u een RYA opleiding volgt in een Belgische vaarschool u GEEN  ICC kan aanvragen in België als Belg. !  RYA opleidingen zijn erkend in UK en de rest van de werelddelen niet automatisch dus in België (om een ICC te verkrijgen).Indien u een ICC wenst moet u toch examen afleggen wat niet het geval is indien u geslaagd bent voor (Beperkt) en aanvullend Algemeen Stuurbrevet.  Wenst u dus verder te studeren, dan raden wij ten zeerste aan de opleiding Yachtman te volgen in België of TKN in Nederland. Beide opleidingen geven dus automatisch recht op een (beperkt ) ICC

Bekijk hier online de weigering voor Belgen : 

http://www.rya.org.uk/knowledge-advice/boating-abroad/icc/Pages/icc-no.aspx

Wij zijn een groep van kennissen en/of vrienden, kunnen wij privé boeken voor theorie ? :

Dit kan, dit is een offerte "op aanvraag" . Wij hebben een E-mail nodig van u, met hoeveel pers. u wenst les te volgen.

Indien u boekt met meerdere personen, dan kunnen we bekijken welke korting of voordeel kan toegepast worden.

Aanvragen voor privé = min. 6 pers. ( Zie vb. foto onderaan van een privé-opleiding )

Zit u nog met specifieke bijkomende vragen, wenst u een offerte, contacteer ons per E-mail  (of  telefoon) via ons Contactformulier  ( Inschrijven op de cursus kan online in het vakje "ONLINE INSCHRIJVEN" naast de data.) 

Wij bieden alle nodige ondersteuning van A tot Z om uw stuurbrevet te behalen. 

Vaarschoolleie gebruikt de modernste educatieve lesmiddelen.

 (Afb. Priveopleiding Stuurbrevet en Marifoon) 

ICC
bottom of page