top of page

Combi-opleiding

Een Combi-opleiding is een perfecte start, voor personen die nog géén theorie en praktijk hebben afgelegd.

Tip : U kunt eerst praktijkles volgen en daarna theorie (of andersom...)

( In het voorjaar volgt men meestal eerst theorie en daarna praktijk, tijdens de zomer en het najaar eerst praktijk en daarna theorie. ) 

Onze combi-opleiding in detail met de volgende voordelen :

     Let op ! Andere vaarscholen bieden u éénzelfde pakket aan, maar steeds zonder lesboek of een extra betalende websimulator ! 

              Theorieles

Theorieles Beperkt + aanvullend Algemeen Stuurbrevet.

naar keuze weekend of avond-lessen + GRATIS webadres om online onbeperkt te oefenen (na de les).

( normale prijs = 125 €)

                 Lesboek 

 

Laatste versie 8 : lesboek "Leidraad voor het stuurbrevet"

een compleet professioneel lesboek met oefenvragen om uw theoriecursus aan te vullen.

normale prijs : 30 €

         

           Afbeelding : klik hier

               Praktijkles

 

Praktijkles 6 uren voor het dienstboekje. U kunt kiezen voor de volgende lesboten :

Groepsopleiding  : SV0/SV1/TV1/TV3    

Normale prijs : 175 €

(Beschrijving lesboten vindt u bij praktijkopleiding)

Deze Combi-opleiding wordt u aangeboden voor de prijs van 299 € ( ipv : 330 € ! ) 

 in dit pakket : inbegrepen uw gratis lesboek !

Zomer promo : Mini-Combi : zelfde als boven maar enkel theorie Beperkt + praktijk  : 264 € ( ipv : 280 € ! ) in dit pakket :  inbegrepen uw lesboek aan de helft v.d. prijs  !  

bottom of page